Baza bibliograficzna

Dla zainteresowanych samodzielnym zgłębianiem wiedzy na temat historii starożytnego chrześcijaństwa i związanych z nią dziedzin, przedstawiam Internetową Bazę Bibliograficzną. Znajdzie się w nim spis kilkuset pozycji książkowych. Mam nadzieję, że w przyszłości baza rozrośnie się do spisu kilku tysięcy pozycji książkowych.
Zarówno działy, jak i pozycje książkowe są poukładane alfabetycznie. Baza ta będzie systematycznie uzupełniana o nowe pozycje książkowe. Może się ona okazać bardzo pomocna dla tych, którzy chcą pisać prace magisterskie z wymienionych niżej działów.

(Internetowa Baza Bibliograficzna: 13 działów, 165 pozycji, ostatnia aktualizacja: 3-04-2017)

 
 
 
 
 

ARCHEOLOGIA BIBLIJNA

EKUMENIZM/RELIGIOZNAWSTWO

GNOSTYCYZM

HISTORIA KOŚCIOŁA STAROŻYTNEGO

INNE

PAPIROLOGIA

PATROLOGIA/OJCOWIE KOŚCIOŁA

POPULARNO – NAUKOWE

SZTUKA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA

Udostępnij