Copyright

Posiadaczem wszelkich praw autorskich do serwisu i jego części składowych zamieszczonych w ramach serwisu The Christianitas Project jest jego założyciel,

Informacje zawarte w serwisie The Christianitas Project mają charakter wyłącznie historyczny i zostały przedstawione w formie ogólnej. Redakcja serwisu The Christianitas Project dokłada wszelkich starań, aby treści w nim zawarte były prawdziwe, rzetelne i wiarygodne.

Vortal nie jest w żaden sposób powiązany z innymi stronami o takiej samej nazwie (np. christianitas.pl), konkretnym wyznaniem religijnym, czy instytucją. Nie propaguje też żadnych ideologii, dlatego informacje w nim zawarte nie mogą stanowić podmiotu żadnych roszczeń.

Spis autorów i literatury, z której korzystano są zamieszczone na tej stronie lub w bibliografii pod danym tekstem lub artykułem. The Christianitas Project jest serwisem o charakterze naukowym, stąd własność intelektualna podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo – O prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (wg tekstu jednolitego Dz.U z 2006 r. Nr 90, poz 631, Nr 94, poz. 658, Nr 121, poz 843). Zamieszczone tutaj materiały i publikacje w większości pochodzą z moich prywatnych źródeł. Zostały one opublikowane w celach wyłącznie dydaktycznych,

Wszelkie kopiowanie, publikowanie, przetwarzanie, fotokopiowanie, reprodukcja, tłumaczenie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie, w całości lub w części, lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody redakcji jest zabronione. Zezwala się na tylko na przedruk publikacji pod warunkiem podania w nich nazwiska autora i linku do vortalu. W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów ze strony proszę o kontakt.

The Christianitas Project zastrzega sobie prawo do zmiany materiałów w dowolnym momencie. Serwis nie odpowiada za reklamy oraz materiały firm trzecich pojawiające się na stronie.

Udostępnij