Języki starożytne

Języki potrzebne do czytania starożytnych papirusów, rękopisów, do odczytywania historii. Materiały online, słowniki.


ŁACINA

 • H. Appel: Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii. Kompendium gramatyczne, zestaw ćwiczeń, wybór tekstów preparowanych i oryginalnych, Toruń 2007.
 • B. Awianowicz: Język łaciński, wyd. Literat 2006.
 • O. Jurewicz, L. Winniczuk, J. Żuławska: Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, wyd. PWN 2006.
 • S. Wilczyński, T. Zarych: Rudimenta Latinitatis, cz. 1-2, Wrocław 1998.

Strony poświęcone językowi łacińskiemu:


GREKA

 • Z. Abramowiczówna: Słownik grecko-polski; t. 1-4, Warszawa 1965.
 • Taż: W. Appel, Słownik polsko-starogrecki, Toruń 2006.
 • O. Jurewicz: Słownik grecko-polski; t. 1-2, Warszawa 2000-01.
 • M.T. Kambureli, T. Kamburelis: Podręczny słownik grecko – polski, Wiedza Powszechna, 2004.
 • G.W.H. Lampe: Patristic Greek Lexikon, Oxford 1976.
 • H.G. Liddell – R. Scott: Greek-English Lexicon. Ninth Edition, with Revised Supplement, Oxford 1996.
 • R. Popowski: Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1997.
 • Z. Węclewski: Słownik grecko-polski, Lwów 1929.

Linki językowe:


KOPTYJSKI

Zapraszam tutaj.


HEBRAJSKI

G. Deiana i A. Spreafico: Wprowadzenie do hebrajszczyzny biblijnej, Warszawa 2001.


SYRYJSKI

A. Tronina: Wprowadzenie do języka syryjskiego, Instytut Teologii Biblijnej Verbum, Kielce 2003.

Udostępnij