Testy

Poniżej znajdziesz testy mojego autorstwa. Są one własnością serwisu The Christianitas Project, aczkolwiek zostały pierwotnie napisane na potrzeby egzaminacyjne Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Chętnych zapraszam do ich rozwiązania:

  1. Starożytność – cz. I
  2. Starożytność – cz. II
  3. Gnoza i gnostycyzm
  4. Misje katolickie w XVI-XVII wieku
  5. Wojna XXX – letnia
  6. Rewolucja francuska, a Kościół katolicki

Udostępnij